You may be very intelligent but you should...

You may be very intelligent, but you should be careful about this.

0
You may be very intelligent, but you should be careful about this.
Though intelligent you may be, you should be careful about this.No matter whatever intelligent you may be, you should be careful about this.No matter why intelligent you may be, you should be careful about this.Although you may be intelligent, you should be careful about this

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Although you may be intelligent, you should be careful about this

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP