You _______ the locksmith to open the door...

You _______ the locksmith to open the door for you last night before ...

0
You _______ the locksmith to open the door for you last night before you tried to open it yourself.
have had to callought to have called had better callmust call

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ought to have called

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP