Which of the following does the passage infer?...

Which of the following does the passage infer?

0
Which of the following does the passage infer?
We now fully understand how risk factors trigger heart attacks.We recently began to study how risk factors trigger heart attacks.We have not identified many risk factors associated with heart attacks.We do not fully understand how risk factors trigger heart attacks.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
We do not fully understand how risk factors trigger heart attacks.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP