: Chọn phản ứng sai A H2S +...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh : Chọn phản ứng sai A. H2S + P...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

:

Chọn phản ứng sai

A.

H2S + Pb(NO3)2 PbS¯ + 2HNO3.

B.

2H2S + O2 2S + 2H2O.

C.

H2S + 2NaCl Na2S + 2HCl.

D.

H2S + Cl2 + H2O H2SO4 + 2 HCl.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP