Cho sơ đồ phản ứng hoá học: H2S...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho sơ đồ phản ứng hoá học: H2S + Cl2 + H2O...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho sơ đồ phản ứng hoá học: H2S + Cl2 + H2O --> H2SO4 + HCl.

Câu nào sau đây phản ánh đúng vai trò các chất trong phản ứng trên?

A. H2O là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá B. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử

C. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá D. H2O là chất oxi hoá , H2S là chất khử

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C
Chất oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm
Chất khử là chất có số oxi hóa tăng
Vậy H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP