Trộn CuO với một oxit kim loại đơn...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Trộn CuO với một oxit kim loại đơn hóa trị ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Trộn CuO với một oxit kim loại đơn hóa trị II theo tỷ lệ mol 1:2 được hỗn hợp A. Dẫn một luồng khí H2 dư đi qua 3,6 gam A nung nóng thu được hỗn hợp B. Để hòa tan hết B cần 60 ml dung dịch HNO3 nồng độ 2,5M và thu được V lít khí NO duy nhất(đktc) và dung dịch chỉ chứa nitat kimloại. Xác định kim loại hóa trị II nói trên và tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP