Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Hoà tan hoàn toàn một oxit sắt bằng H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít SO2 (đkc ), phần dung dịch chứa 120g một muối. Xác định công thức oxit kim loại?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

​Gọi công thức oxit sắt : FexOy
2 FexOy + ( 6x - 2y ) H2SO4
=> xFe2 ( SO4 ) 3 + ( 3x - 2y )
Muối thu được sau phản ứng là Fe2 ( SO4 ) 3 :
=> nFe2 ( SO4 ) 3
= 120/400 = 0 . 3 ( mol )
nSO2 = 2 . 24/22 . 4 = 0 .1 ( mol )
=> nSO2/nFe2 ( SO4 ) 3
= 3x - 2y/ x = 0 . 1/0 . 3
<=> 0 . 3 ( 3x - 2y )
= 0 . 1x
<=> 0 . 6y
= 0 . 8x
<=> x/y = 3/4
Vậy công thức oxit sắt là Fe3O4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP