Cho hỗn hợp khí gồm 0 8 g...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho hỗn hợp khí gồm 0,8 g oxi và 0,8 g hiđr...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho hỗn hợp khí gồm 0,8 g oxi và 0,8 g hiđro tác dụng với nhau, khối lượng nước thu được là:

A. 1,8 gam B. 0,9 gam C. 1,4 gam D. 1,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

2H2 + O2 --> 2H2O

0.4 0.05 0.1

=> m=0.1*18=1.8 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP