Có hai bình mất nhãn đựng hai khí:...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Có hai bình mất nhãn đựng hai khí: oxi và o...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Có hai bình mất nhãn đựng hai khí: oxi và ozon. Phương pháp hoá học để nhận biết hai khí trên là

A. bằng mắt thường ta phân biệt được ozon hoặc mở lắp lọ và dùng tay vẩy nhẹ, khí nào có mùi đặc trưng là ozon còn lại là oxi.

B. dẫn lần lượt hai khí trên vào hai dung dịch KI ( có chứa sẵn hồ tinh bột).

C. dẫn lần lượt hai khí vào dung dịch NaOH

D. dùng que đóm sẽ nhận biết oxi, còn lại là ozon

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Khi dẫn 2 khí trên vào dung dịch KI thì nếu bình nào đựng khí O3 khi pu với KI sẽ tạo thành kết tủa I2 màu xanh tím

2KI + O3 + H2O --> 2KOH + O2 +I2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP