Để thu được 1 12 lít khí sunfurơ...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Để thu được 1,12 lít khí sunfurơ (đktc) thì...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Để thu được 1,12 lít khí sunfurơ (đktc) thì khối lượng của lưu huỳnh và thể tích oxi (đktc) ( biết hiệu suất phản ứng là 80%) cần dùng là

  1. 1,6 gam và 1,12 lít B. 1,6 gam và 2,24 lít C. 2,0 gam và 1,40 lít D. 2,0 gam và 1,12 lít

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

S + O2 -- > SO2

0.05 0.05 0.05

=>m=0.05*32*100/80= 2g

V=0.05*22.4*100/80=1.4 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP