Cho 100ml dung dịch chứa đồng thời HCl...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho 100ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1M v...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho 100ml dung dịch chứa đồng thời HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 2M cần lấy để trung hoà vừa đủ dung dịch axit đã cho là:

A. 80ml B. 100 ml C. 50 ml D. 200 ml

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

nHCl= 0.1 (mol)

n H2SO4=0.05 (mol)

HCl + NaOH --> NaCl + H2O

0.1 0.1

H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + H2O

0.05 0.1

=> nNaOH= 0.1+0.1 =0.2 mol

=> V=0.2/2=0.1 (lít)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP