Những trạng thái số oxi hoá phổ biến...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Những trạng thái số oxi hoá phổ biến của lư...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Những trạng thái số oxi hoá phổ biến của lưu huỳnh là:

A. -2; 0; +4; +6 B. +1 ; 0; +4; +6 C. -2; +4; +5; +6 D. -3; +2; +4; +6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP