Trường hợp nào tác dụng với H2SO4 đặc...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Trường hợp nào tác dụng với H2SO4 đặc, nóng...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Trường hợp nào tác dụng với H2SO4 đặc, nóng và H2SO4 loãng cho muối giống nhau :

A Fe B Fe2O3 C Cu D FeO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP