Cho phản ứng: Al + H2­SO4 đăc nóng...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho phản ứng: Al + H2­SO4 đăc ,nóng -->...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho phản ứng: Al + HSO4 đăc ,nóng --> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O. Hệ số cân bằng của phản ứng trên lần lượt là:

A 4, 9, 2, 3, 9 B 1, 6, 1, 3, 6 C 2, 6, 2, 3, 6 D 2, 6, 1, 3, 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D
2Al + 6HSO4 đăc ,nóng --> Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP