Cho 4 gam hỗn hợp gồm Fe và...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho 4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng hoà...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho 4 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 1,12 lít khí. Thành phần % theo khối lượng của Fe và Cu trong hỗn hợp lần lượt là :

A 30% và 70% B 60% và 40%

C 40% và 60% D 70% và 30 %

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Dung dịch H2SO4 loãng nên chỉ có Fe pu

Khí là SO2

nFe= nSO2=0.05 (mol)

mFe=2.8 g

=>%Fe= 2.8/4 x 100 =70%

=>Cu=30%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP