Hấp thụ toàn bộ 4 48 lit SO2...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Hấp thụ toàn bộ 4,48 lit SO2 (đktc) vào 300...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Hấp thụ toàn bộ 4,48 lit SO2 (đktc) vào 300 ml dd NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được là:

A Na2SO3 B Na2SO4,NaHSO4 C NaHSO3 D Na2SO3,NaHSO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

nSO2 = 0.2 mol

nNaOH =0.3 mol

=>nNaOH / nSO2 =0.3/0.2 =1.5 => Tạo 2 muối là Na2SO3,NaHSO3

(có thể viết pt ra )

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP