Cho phản ứng : SO2 + Br2 +...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho phản ứng : SO2 + Br2 + 2H2O → X + 2HBr ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho phản ứng : SO2 + Br2 + 2H2O → X + 2HBr . X là chất nào sau đây:

A H2S B SO3 C S D H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP