SO2 vừa có tính oxi hoá vừa có...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2

A S có mức oxi hoá trung gian. B S có mức oxi hoá thấp nhất.

C S còn có một đôi electron tự do. D S có mức oxi hoá cao nhất

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Trong SO2 , S có soxh là +4 nên vừa có tính oxh vừa có tính khử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP