Trong các phản ứng sau phản ứng nào...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể dùng để điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm?

A S + O2 --> SO2 B 2H2S + 3O2 --> 2SO2 + 2H2O

C Na2SO3 + H2SO4 -->Na2SO4 + SO2 + H2O D 4FeS2 + 11O2 --> 2Fe2O3 + 8SO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP