Chất khí có thể làm mất màu dung...

Chương 5: Nhóm Halogen Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Bro...

1
Chương 5: Nhóm Halogen

Chất khí có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là:

A. SO2. B. CO2. C. O2. D. HCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

SO2 + Br2 + 2H2O --> H2SO4 + 2HBr

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP