Cho 20 2 gam hỗn hợp Zn và...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dd H2S...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho 20,2 gam hỗn hợp Zn và Mg vào dd H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít khí (đktc).Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối khan thu được là:

A 68,2 gam. B 70,25 gam. C 60,0 gam. D 80,5 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

nH2 =0.5 mol

BTNT=>nH2SO4 = nH2 =0.5 mol

BTKL => mmuối= 20.2 + 0.5*98-0.5*2=68.2 g

Gửi 5 năm trước

1
cách làm cụ thể với ạ – Phạm Khanh5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP