Tính chất hóa học đặc trưng của dd...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Tính chất hóa học đặc trưng của dd H2S là: ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Tính chất hóa học đặc trưng của dd H2S là:

A Tính axit yếu,tính khử mạnh B Tính axit yếu, tính oxi hóa mạnh

C Tính axit mạnh, tính khử yếu D Tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP