Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng giải...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng giải phón...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Chất nào tác dụng với H2SO4 loãng giải phóng hiđro ?

A Ag B Fe C Cu D FeO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP