Phương trình phản ứng thể hiện tính oxi...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hóa...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Phương trình phản ứng thể hiện tính oxi hóa của SO2

A SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O B SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + 2HCl

C SO2 + KOH → KHSO3 D SO2 + H2O → H2SO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP