Thuốc thử dùng để nhận biết ion sunfat...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Thuốc thử dùng để nhận biết ion sunfat là: ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Thuốc thử dùng để nhận biết ion sunfat là:

A dd AgNO3 B dd NaOH C dd BaCl2 D dd Na2CO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP