Cho 20 g oxit của kim loại hóa...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho 20 g oxit của kim loại hóa trị II tác d...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho 20 g oxit của kim loại hóa trị II tác dụng vừa hết với 500 ml dd H2SO4 1M. Công thức phân tử của oxit là :

A MgO B FeO C CuO D CaO

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

n H2SO4 = 0.5 mol

Gọi CT oxit là MO

MO + H2SO4 --> MSO4 + H2O

0.5

=> MMO= 20/0.5= 40 => M=24 (Mg)
Vậy oxit là MgO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP