Lưu huỳnh tà phương Sa và lưu huỳnh...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Lưu huỳnh tà phương (Sa) và lưu huỳnh đơn ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Lưu huỳnh tà phương (Sa) và lưu huỳnh đơn tà (Sb) là

A hai đồng vị của lưu huỳnh. B hai hợp chất của lưu huỳnh.

C hai dạng thù hình của lưu huỳnh. D hai đồng phân của lưu huỳnh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C
Đây là dạng thù hình của lưu huỳnh

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP