Hấp thụ hoàn toàn 4 48 lit SO2...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit SO2 (đktc) vào 2...

3
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit SO2 (đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng của muối thu được là:

A 31,5 g B 21,9 g C 25,2 g D 6,3 g

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

nSO2 =0.2 mol

nNaOH = 0.25 mol

SO2 + 2NaOH --> Na2SO3 + H2O

0.2/dư0.075 0.25 0.125 mol

SO2 + Na2SO3 + H2O --> 2NaHSO3

0.075 0.125/du0.05 0.15

=> m muối= m NaHSO3 + m Na2SO3(dư) = 0.15*104+ 0.05*126=21.9 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP