Dãy kim loại phản ứng được với dd...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Dãy kim loại phản ứng được với dd H2SO4 loã...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Dãy kim loại phản ứng được với dd H2SO4 loãng là:

A Mg, Al, Fe B Fe, Zn, Ag C Cu, Al, Fe D Zn, Cu, Mg

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP