Chọn phản ứng không đúng trong các phản...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Chọn phản ứng không đúng trong các phả...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Chọn phản ứng không đúng trong các phản ứng sau đây:

A C + 2 H2SO4 đặc → CO2 + 2SO2 + 2H2O. B Cu + 2H2SO4 loãng → CuSO4 +SO2 +2H2O.

C 2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O. D FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B
Cu không phản ứng với H2SO4 loãng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP