Cho 4 dung dịch đựng trong 4 lọ...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn sa...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn sau: HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch trên là:

A. quỳ tím B. H2SO4 C. AgNO3 D. BaCl2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Dùng quỳ tím nhận biết được
-HCl làmquỳ hóa đỏ
-Ba(OH)2 làm quỳ hóa xanh
Dùng Ba(OH)2 nhận biết được Na2SO4
Chất còn lại là NaCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP