Cho m gam Mg tác dụng hoàn toàn...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cho m gam Mg tác dụng hoàn toàn với dung dị...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cho m gam Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng,dư thu được 4,48 lit khí H2 (đktc). Giá trị của m là :

A 7,2 gam B 4,8 gam C 16,8 gam D 3,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Mg + H2SO4 --> MgSO4 + H2

nMg = nH2 = 0.2 mol

  • m=0.2*24=4.8 g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP