Trộn 2 lít dung dịch H2SO4 0 2...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Trộn 2 lít dung dịch H2SO4 0,2 M với 400 ml...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Trộn 2 lít dung dịch H2SO4 0,2 M với 400 ml dung dịch H2SO4 0,5 M được dung dịch H2SO4 có nồng độ mol là:

A. 0,25 M B. 0,40 M C. 0,15M D. 0,38 M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

n H2SO4= 2*0.2 +0.4*0.5=0.6 mol

=>CM H2SO4 = 0.6/ (2+0.4)=0.25 M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP