SO2 vừa có tính oxi hoá vừa có...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

SO2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử vì

A. trong phân tử SO2 , S còn có một đôi electron tự do.

B. phân tử SO2 dễ bị oxi hóa.

C. trong phân tử SO2 , S có mức oxi hoá trung gian.

D. phân tử SO2 không bền

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP