giúp em giải bài này đi Em 2k4...

Chương 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn...

0
Chương 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

giúp em giải bài này đi. Em 2k4
Cho 19,05 hỗn hợp ACl,BCl (A,B) là kim loại kiềm ở 2 chu kì + 300 dd Ag(NO3) thu được 43.05g kết tủa. Xác định 2 kim loại A và B

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt chung là XCl
XCl + AgNO3 -> AgCl + XNO3

n AgCl = 0,3
=> n XCl = 0,3
M trung bình XCl = 19,05/0,3 = 63,5
=> M X = 28
Nó mà có liên tiếp là được ròi :> Lười giãi tiếp qué

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP