Chất nào sau đây phản ứng ngay với...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Chất nào sau đây phản ứng ngay với bột S ở ...

-1
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Chất nào sau đây phản ứng ngay với bột S ở điều kiện thường:

A H2 B O2 C Hg D Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP