Trong số những tính chất sau tính chất...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Trong số những tính chất sau, tính chất khô...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Trong số những tính chất sau, tính chất không là tính chất của axit H2SO4 đặc nguội

A. háo nước. B. tan trong nước, tỏa nhiệt.

C. làm hóa than vải, giấy, đường. D. hòa tan được kim loại Al và Fe.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Al và Fe bị thụ động hóa trong dd H2SO4 đặc nguội

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP