: Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh : Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng đư...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

: Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng được với dãy chất nào sau đây?

A. Lưu huỳnh và hiđro sunfua B. Đồng và đồng (II) hiđroxit

C. Sắt và sắt (III) hiđroxit D. Cacbon và cacbon đioxit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP