Một dung dịch chứa 3 82 gam hỗn...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Một dung dịch chứa 3,82 gam hỗn hợp 2 muối ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Một dung dịch chứa 3,82 gam hỗn hợp 2 muối sunfat của kim loại kiềm và kim loại hoá trị 2, biết khối lượng nguyên tử của kim loại hoá trị 2 hơn kim loại kiềm là 1u. Thêm vào dung dịch một lượng BaCl2 vừa đủ thì thu được 6,99 gam kết tủa, khi cô cạn dung dịch thu được m gam muối. Hai kim loại và giá trị m là:

. K, Mg; 3,91gam B. Na, Ca; 4,32gam C. Na, Mg; 3,07gam D. K, Ca ; 2,64gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

n(BaSO4)=0,03
Đặt số mol 2 muoi là x,y
Ta có:x+y=0,03 => y=0,03-x (1)
Dùng định luât bảo toàn kl hoặc nguyên tố
Tôi dùng DLBTKL
3,82+0,03.208=m(muôi mới)+6,99=> m=3.07 (2)
Mb=Ma+1 (3)
Từ 1,2,3=>Ma=(9,4 -y)/(0,6-y) (4)
Từ1=> y<0,3 (x,y luôn >0) (5)
Từ 4,5=>Ma< 30,3
=> Na hoac Li tuy nhien dung sau Li la Be(9) kim loai con lai la Mg

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP