Cặp chất có thể tồn tại đồng thời...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Cặp chất có thể tồn tại đồng thời trong dun...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Cặp chất có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch là

A. BaCl2 và K2SO4 B. KOH và H2SO4 C. Na2SO4 và CuCl2 D. Na2CO3 và H2SO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C
Các cặp chất có thể tồn tại trong 1 dung dịch khi các chất không pu với nhau

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP