Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 8...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Đun nóng một hỗn hợp gồm 2,8 g bột Fe và 0,...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Đun nóng một hỗn hợp gồm 2,8 g bột Fe và 0,8 g bột S. Lấy sản phẩm thu được cho vào 20 ml dung dịch HCl (vừa đủ) thu được một hỗn hợp khí bay ra (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%). Khối lượng của hỗn hợp khí và nồng độ mol của dung dịch HCl cần dùng lần lượt là

A. 1,8 gam; 0,25M B. 0,9 gam; 5M C. 0,9 gam; 0,25M D. 1,2 gam; 0,5M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Chọn B:
nS=0,832nS=0,832 =0,025 mol
nFe=2,856nFe=2,856 =0,05 mol
Fe + S -> FeS
0,025

Do lượng Fe còn dư nên ta có 2 pt:
FeS+HCl−−−−>FeCl2+H2SFeS+HCl−−−−>FeCl2+H2S

Fe+HCl−−−>FeCl2+H2Fe+HCl−−−>FeCl2+H2

mH2+H2SmH2+H2S = 0,25.( 2+32 +2) = 0,9 g

CmHCl=0,10,02CmHCl=0,10,02 = 5M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP