Dãy các khí có thể bị hấp thụ...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Dãy các khí có thể bị hấp thụ bởi dung dịch...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Dãy các khí có thể bị hấp thụ bởi dung dịch NaOH là

A. HCl, SO2, H2S, CO2 B. CO2, O2, Cl2, H2S C. HCl, CO, SO2, Cl2 D. SO2, N2, H2S, CO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP