Tính axit của HCl H2S H2CO3 được xếp...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Tính axit của HCl, H2S, H2CO3 được xếp theo...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Tính axit của HCl, H2S, H2CO3 được xếp theo chiều giảm dần:

A. HCl > H2CO3 > H2S B. H2S >HCl > H2CO3 C. H2CO3 > H2S >HCl D. HCl > H2S > H2CO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Tính axit theo chiều giảm dần HCl > H2S > H2CO3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP