Đốt cháy hoàn toàn một lượng khí H2S...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Đốt cháy hoàn toàn một lượng khí H2S thu đư...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Đốt cháy hoàn toàn một lượng khí H2S thu được khí A. Dẫn khí A vào dung dịch nước brom dư thì thu được dung dịch B. Cho một ít dung dịch BaCl2 vào dung dịch B được kết tủa C. A, B, C lần lượt là:

A. SO3, H2SO4, BaSO4 B. SO2, HCl, AgCl C. SO2, HSO4, BaSO4 D. S, H2SO4, BaSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Các phản ứng xảy ra là

2H2S + 3O2 - -> 2SO2 + 2H2O

SO2 + Br2 + 2H2O--> 2HBr + H2SO4

BaCl2 + H2SO4 --> BaSO4 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP