Từ bột Fe S dd HCl có thể...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Từ bột Fe, S, dd HCl có thể có mấy cách để ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Từ bột Fe, S, dd HCl có thể có mấy cách để tạo ra được H2S.

A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Có 2 cách

- cho Fe tác dụng với S --> FeS

FeS + 2HCl --> FeCl2 + H2S

-Cho Fe tác dụng với HCl --> H2

H2 + S à H2S

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP