1 loại olêum có công thức H2SO4 nSO3...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh 1 loại olêum có công thức H2SO4.nSO3. Lấy 3...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

1 loại olêum có công thức H2SO4.nSO3. Lấy 3,38 g olêum nói trên pha thành 100 ml dd X. Để trung hòa 50ml dd X cần dùng vừa đủ 200ml dd NaOH 2M. Giá trị của n là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gọi công thức oleum là :H2SO4.nSO3
a là số mol của oleum trên:
nNaOH=2*0.2=0.4(mol)
H2SO4.nSO3+nH2O=>(n+1)H2SO4
0.4/n+1----------------------->0.4(mol)
_Vì thể tích lúc sau =1/2 thể tích trước:
=>nH2SO4=0.4/2*2=0.4(mol)
2NaOH+H2SO4=>Na2SO4+2H2O
0.4-------->0.2(mol)
=>n(H2SO4.nSO3)=0.4/ n+1(mol)
Mà n(H2SO4.nSO3)=3.38/80n+98(mol)
<=>3.38/ 80n+98=0.4/ n+1
<=>0.4(80n+98)=3.38(n+1)
<=>28.62n=-35.82
<=>n=-1.25(loại)
Vậy không tìm được oleum trên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP