Trong tự nhiên nguồn cung cấp oxi ổn...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Trong tự nhiên, nguồn cung cấp oxi ...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Trong tự nhiên, nguồn cung cấp oxi ổn định

A.

là do quá trình quang hợp của cây xanh.

B.

là do sự cháy sinh ra.

C.

từ sự phân huỷ chất giàu oxi.

D.

là từ nước biển.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A
Quá trình quang hợp của cây xanh là nguồn cung cấp oxi ổn định nhất

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP