H­2SO4 làm bỏng da hoá than các chất...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh H­2SO4 làm bỏng da, hoá than các chất h...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

2SO4 làm bỏng da, hoá than các chất hữu cơ... là do

tính axít mạnh của H2SO4.(1)

B.

tính oxi hoá của H2SO4.(3)

tính háo nước của H2SO4.(2)

D.

Cả (1), (2), (3) đều đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP