Phát biểu nào đúng trong các phát biểu...

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau:...

0
Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau:

A. SO2 và SO3 đều tan tốt trong H2O và tác dụng mạnh với H2O tạo dung axit

B. SO2 và SO3 đều là những chất khí có mùi sốc

C. SO2 và SO3 đều có khả năng thể hiện tính oxi hoá và tính khử

D. SO2 và SO3 đều là những oxit axit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C
SO3 không có tính khử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP