A footsteps B superstitious C melancholy D forceful...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. footsteps B. superstitious C. melancholy D. fo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
footsteps: /ˈfʊtstɛp/ superstitious: /suːpəˈstɪʃəs, sjuː-/(trước –ious)
melancholy: /ˈmɛlənkəli/ forceful: /ˈfɔːsfʊl, -f(ə)l/

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP